Otomatik Sulama

Su temini konusunda yaşanılan güçlüklerin giderek artması insanları suyun etkin kullanımı yönünde yeni çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Özellikle park ve bahçeler gibi dış mekan kullanımlarında su tüketiminin büyük boyutlara ulaşması peyzaj düzenlemelerinde suyun olabildiğince az kullanıldığı yeni peyzaj düzenleme biçimlerinin geliştirilmesini gerektirmiştir. Uygun planlama ve tasarım Bir peyzaj planının oluşturulması su-etkin peyzaj düzenlemesi için ilk ve en önemli aşamadır. Hazırlanacak peyzaj planında düzenlemenin yapılacağı alana ilişkin bölgesel ve mikroklimatik koşullar, mevcut vejetasyon, topoğrafya, alanın kullanım biçimi ve en önemlisi bitkilerin su isteklerine göre gruplandırılması gibi konuların dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca bitkilerin ışık ve toprak istekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. İyi düşünülerek ve dikkatli bir biçimde hazırlanan peyzaj alanı fonksiyonel, estetik ve su-etkin bir peyzajın oluşturulmasında ve oluşturulan peyzajın sürekliliğinin sağlanmasında yol gösterici olması açısından önem taşımaktadır. Etkin sulama Etkin sulama yöntemlerinin kullanılması suyun dış mekanda etkin bir biçimde kullanımı açısından son derece önemlidir ve bu yöntemler klasik peyzaj yada kurakçıl peyzaj gibi her türlü peyzaj düzenleme için kullanılabilirler.Bu nedenle alanın boyutu, kullanım amacı ve uygulanacak peyzaj düzenleme anlayışına bağlı olarak en uygun sulama sisteminin oluşturulması amacıyla konuya yönelik bir ön etüdün titizlikle yapılması ve uzmanların denetiminde alana yönelik bir sulama projesinin oluşturulması oldukça önemlidir.

Sulama sistemleri, yeşil alanların sağlıklı ve düzenli bir şekilde sulanması için depo, hidrofor, boru, vana ve springlerin birleşiminden oluşan bir sistemdir. Bu bütünsel sistemin kurulum maliyeti yüksek gibi görünse de diğer geleneksel sulama yöntemlerine göre %30’lara varan su tasarrufu sağlamaktadır.

Düzenli sulama sayesinde her alan ihtiyacına göre eşit derecede sulanacak ve bu sayede bitkiler optimal derecede büyüme kaydedecekler. Ayrıca düzenli sulama sayesinde bitkilerin mantar ve diğer bitki hastalıklarına karşı dayanıklılığı da artacaktır.

Peyzaj sulama sistemleri genel olarak damla sulama sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri olarak iki gruba ayrılırlar. Su kaynaklarının verimli kullanılması, sulama için harcanan iş gücünün azaltılması, enerji sarfiyatının düşürülmesi için uygun sulama yönteminin seçimi büyük önem kazanmaktadır. Peyzaj yapılacak alanı inceleyen çevre mühendislerimiz topladıkları bilgilerle çevre düzenlemesi projeniz için ideal sulama yöntemini belirlemektedir.

Damla sulama sistemleri;

Damla sulama yönteminde temel ilke, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, az miktardaki sulama suyunu sık aralıklarla bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir.

Yağmurlama sulama sistemleri;

Yağmurlama sulama yönteminde, arazi üzerine belirli aralıklarla yerleştirilen yağmurlama başlıklarından basınç sayesinde havaya püskürtülen su arazi yüzeyine düşer ve toprak altına ulaşarak bitki köklerinin geliştiği ortama iletilir.

Atlas Peyzaj bünyesinde bulunan peyzaj mühendisleri ve çevre mühendisleri, sulama sisteminin kurulacağı alanın gereksinimlerini belirleyerek otomatik sulama sistemini projelendirmekte ve uygulamaktadır.

× Whatsapp